Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site
Kanunsuz Torba

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site
Yeni Torba Kanun

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site
Yeni Nesil ÖKC

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site
Uygulamasına Geçiş Otomatik BES

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site
Otomatik BES Uygulamasına Geçiş

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016